lisans.io

Abonelik Anlaşması

Bu Doküman, Lisans.io tarafından yapılan Alıcının normal abonelik planındaki sorumluluklarını belirler.(“Site” dahilinde). Bu dökümanın kabulu halinde, kendi adına veya bir örgüt adına kullanıcı hesabındaki organizasyonları kabul etmiş olursunuz. Bir kuruluş adına bu Anlaşmanın şart ve koşulları kabul etmesi halinde, Kullanıcı bu tür Anlaşmaları sonuçlandırmak için tam destek sağlanması için kabul ve garanti eder. Eğer kullanıcı bu hakları elinde tutmayarak, bu Anlaşmanın şartlarını ve koşullarını kabul etmez ise kullanıcı abonelik planını kullanmamalıdır.

1. NORMAL ABONELİK PLAN BİLGİLERİ VE TANIMI

Normal Abonelik Planı (“Abonelik” dahilinde) ön ödeme yoluyla Sitesinde dosyaları satın alma yöntemdir. Abonelik planı şartları çerçevesinde, Lisans.io’a kayıt yaptıran herhangi bir şahıs ve Alıcı hesabı olan bir şahıs (“Kullanıcı” dahilinde) Abonelik geçerlilik süresince günlük belirlenen dosya indirimini gerçekleştirebilir. a Esnek plandan çıkmadığınız sürece, kullanılmamış aylık/günlük dosya indirme hakları bir sonraki aya/güne aktarılmaz veya biriktirilemez veya iade alınamaz. Esnek Planın kullanılmayan dosya indirme hakları otomatik yenilemek Açık olduğu sürece bir aydan diğer aya aktarılır. Eğer Esnek Planınız otomatik yenilenmiyorsa, üyeliğiniz sona erdiğinde ek indirme hakları dahil kullanmadığınız dosya indirme haklarınızı kaybedersiniz.
Abonelik vasıtasıyla indirilebilir dosyaların boyutları bunlarla sınırlı değildir: Herhangi bir vektör dosyası ile istenilen ölçekte kullanıcı JPEG dosyalarını indirebilir. Harcırah sınırı günde indirilebilir dosyaların sadece sayısını belirtir, ve bu dosyalar için özel bir tipi veya boyutu Kullanıcıyı kısıtlamaz.
Kullanıcı Aboneliğin otomatik yenilenmesini açıkca sonlandırmadıkça, Abonelikler otomatik olarak, Kullanıcı’nın son günkü Abonelik zamanı şartlarına göre yenilenmektedir.
Nerde ikamet ettiğiniz önemli olmaksızın, aboneliğinizin aktive edildiği ilk gün, ve abonelikten sonraki her 24 saat aboneliğiniz sıfırlanmaktadır.
Kullanıcının indirebileceği dosya sayısı Kullanıcının satın aldığı üyelik planında açıklanmıştır. Bu Üyelik Planına göre bir Üyelik günü Üyeliğin satın alındığı anı takiben yirmi dört (24) saattir. Bir Üyelik ayı Üyeliğin satın alındığı günden itibaren ve bu gün de dahil olmak üzere otuz (30) gündür. Bir Üyelik yılı Üyelik planının satın alındığı günden itibaren ve bu gün de dahil olmak üzere üç yüz altmış (360) gündür.
Eğer bir indiriminiz varsa, bunu kullanmanabilirsiniz. İndirim sadece ilk satın alma işleminize uygulanır. İndirim otomatik yenilemeye uygulanmaz. Promosyon Kodu sadece tek kullanımlıktır. İndirim diğer teklifler veya indirimlerle kombine edilemez veya önceki satın alımlarda herhangi bir uyarlama yapılamaz.

2. TEKNİK GEREKSİNİMLER

Abonelik üzerinden çalışırken, Kullanıcı sitede bulunan linklerden belirlenen Abonelik planlarını seçmelidir “Alıcı Menüsü” – “Abonelik” sayfası, ve ödeme planlarından birisini kabul ederek ödeme yapmanız gerekmektedir. Aboneliği satın alarak, Kullanıcı tüm şartları ve limitlendirmeleri Anlaşma çerçevesi içinde onaylamaktadır.

3. ÜYELİK YENİLEME

Bu anlaşmanın şartlarını ve koşullarını kabul edildiği anda, Kullanıcı Abonelik yenileme şartlarını kabul etmiş olur. Abonelik yenilenmesi belirlenen planda otomatik olarak yenilenmektedir veya bu Abonelik planlarından birisi o an içinde yenilenme altında geçerli olacaktır.
Abonelik planı ödemeleri otomatik olarak Kullanıcı’nın hesabı üzerinden düşülecektir.
Eğer Kullanıcı, Abonelik planının otomatik yenilenmesini durdurmak istiyorsa, Kullanıcı siteye giriş yapıp Abonelik yenilenmesi planı için, “Alıcı Menüsü” – “Aktif Planlar” – “Üyeliğim” – “Ayarlar” – “Açık/Kapalı” sayfasından, ve mevcut Abonelik yenilenmesi iptali ve Kullanım ödeme sisteminden tekrarlanan ödeme durdurmak için yönergeler izlenmelidir.
Önemli Bilgi:  Lisans.io herhangi bir uyarıda yada bir iletişim vasıtasıyla uyarıda bulunmak zorunda değildir.( e-posta, posta, telefon, fax, v.b).Ve kaçırılmış bir abonelik iptalinden sorumlu tutulamaz. Bu Anlaşmanın kabulunde, tüm koşulları kabul etmiş olursunuz.
Eğer otomatik abonelik yenilenmesi Kullanıcı tarafından kabul edimez ise, Abonelik yenilenme süresi sonlandırılacaktır.

4. ABONELİK DOSYALARININ DÜZENLİ KULLANIMI

Düzenli Abonelik planı Kullanıcının, vektör dosyalarını ya da JPEG resimlerini ya da bulunan herhangi bir boyuttaki dosyaları indirmesini olanak sağlar.Abonelik planını satın aldıktan sonra,  Standard Lisans Anlaşması şartlarına uyarak dosyaların kullanımını ve saklanması haklarını kabul etmiş bulunur. Ek olarak Abonelik Planı ile Standart Lisans Anlaşması’nı ile çelişkiye düştüğünüz anda, Standart Lisans Anlaşması detayları geçerli olacaktır.
Kullanıcı fiziksel olarak dosyayı değiştirebilir, kopyaları yanlızca geri yükleme ve arşivlenme amaçlı yapılabilir. Ücretsiz Deneme üzerinden indirilen dosyalar Standard Lisans doğrultusunda kullanılmak üzere ihale edilir.
Kullanım İzni:

 • baskılar, posterler ve diğer materyaller kişisel kullanım içindir, reklam ve promosyonlu uygulamala, baskılanmış dosyalar, tanıtımlar, film ve video tanıtımları, reklamlar, kataloglar, broşürler, promosyonlu kutlama kartları ve promosyonlu posta kartları (bunlar satış için değildir, lisans ve diğer distribitörler)
 • kitap ve kitap kapakları gibi baskı medya uygulamaları, gazeteler, başyazılar, bültenler, video yayınları ve tiyatro görüntüleri.
 • Lisans.io tarafından onaylı diğer kullanımlar.

Eğer dosyaların kullanımında bir sorun yaşanırsa, Alıcının zaman kaybetmeden Lisans.io  Destek Hattı ile iletişime geçmesi rica olunur.
Yasak Kullanımlar:

 • Uygulamaların, internet sitelerinin, elektronik posta kartlarının, kartvizitlerin, kitapçıkların v.b tarzı materyallerin dizaynına bakılmaksızın satışı.(online dahil);
 • T-shirtlerin, kupaların, posterlerin v.b materyallerin satışı ve promosyonlu kullanımında;
 • Şirket ismi, logo, işaret ya da ürünün ticari adı kullanımı (tamamen ya da kısmen);
 • Kar amacıyla başka yollarla satış, yeniden satış, lisans ve dağıtım amaçlı afiş veya diğer basılı ürünlerin oluşturulması için dosyalarının kullanılması;
 • Bu tip bir kullanımın tekrarlanması ve birden fazla kullanımı ile sonuçlanacaktır varsa ürünlerin imalatında kullanımı dosyaları ve dosya dağılımı (örnek olarak, internet şablonları üretimi ya da internet posta kartları üretimi) ya da üçüncü şahıs kişilerin çıkarları için onlara verilmesi;
 • Bir amaç adına kullanılacak dosyalar Lisans.io tarafından kabul edilir (yasal sınırlar içinde) uygunsuz olarak, küçültücü, sabıkalı, ahlak ile ilgisiz, iftira niteliğinde v.b gibi ya da özel dosya tasvirli kişilerin şöhretine karşı olumsuz bir etkisi olabilir amaçlar;
 • Kullanım, gösterim ya da dosya yerleştirilmesi;
  • Belirli bir işletme veya marka onayı veya ürünlerin veya hizmetlerin önerilen kullanımı;
  • Kişinin veya bir modelin potansiyel ya da fiili kötüye kullanan, uygunsuz gösterimi. Sosyal, seksüel, dinsel ve diğer tür tercihleri, fiziksel ve ruhsal sağlık yönleri, bağımlılık yapan maddeler, nikotin, alkol v.b tarzı gösterimi yasa dışıdır;
 • Program kodlarının değiştirilmesi, yeniden derlenmesi ve silinmesi;
 • Sahipliğini gösteren işaretleri silmek, şartlar ve telif hakkları gibi konumlarından bağımsız olarak müttefik hakları, dosya içi veya dışı;
 • Teslim lisansları, transferi ve öngördüğü bu Anlaşma çerçevesinde verilen haklara göre dosyanın dağılımı;
 • Yerleştirme, yükleme ya da dosyanın birden fazla yerde bulunması, diğer kullanıcıların ağ kaynağı üzerinden dosya erişimi sağlaması;
 • Dosyaların indirilmesi,gönderilmesi, dağıtımı, değişimi ve diğer karşılıklı değişimler, sınırsız taşınabilir depolama aygıtları dahil olarak;
 • Düzenleme yapılmış dosyaların «©Lisans.io, Yazar İsmi» dışında ya da;
 • Dosyaların kişisel ya da üçüncü şahıslar ile beraber 500.000 birimden fazla olarak Genişletilmiş Lisans alınmaksızın yeniden çoğaltılması. Eğer böyle bir durum olursa, Alıcı her kullanım ve kopya için $0.01 ücret ödeyecektir. Bu limit sınırlaması gazeteler, dergiler, internet reklamları, televizyon ve tiyatro performansları yayını için geçerli değildir.
5. GENEL HÜKÜMLER

Şartlar kabul edildiği anda, Kullanıcı Anlaşmada bulunan yükümleri kendi rızasıyla kabul etmiş olup, Bu Anlaşma içinde belirlenen parametreler ve sınırlamalar ruhuna bağlı kalarak kabul eder.
Lisans.io tarafından uygulama eksikliği ya da ortaklık anlaşmaları herhangi bir hak terk kabul etmez ya da Lisans.io tarafından belirlenen diğer bir hükmün icra inkârı olmaz.
Bu Anlaşma Kullanıcı ve Kullanıcı’nın vasiyetini yerine getiren kişi için tasarlanmıştır. İşveren ve Kullanıcı’nın yasal temsilcileri ve Lisans.io tarafından yazılı izni olmadan onlara geçerli olamaz.

6. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Dosyaların herhangi bir bağlantı konusunda sorularınız için, lütfen Lisans.io ile iletişime geçiniz. İletişim Adreslerimiz aşağıda belirtilmiştir.
E-posta:  [email protected]
Ya da formu kullanınız İletişime Geçin.

7. ONAY

BU ANLAŞMANIN KABULU HALİNDE, KULLANICI BU ANLAŞMAYI OKUDUĞUNU KABUL EDİYOR, ANLAYABİLİYOR VE BAĞIMSIZ YASAL DANIŞMANLIK HAKKINDA BİR FIRSAT EDİNEBİLİYOR. TELİFPORT’U GÖZ ÖNÜNE BULUNDURULARAK, İÇERİĞİ SAĞLAMAK İÇİN KABUL GÖRÜLEN KULLANICI BU ANLAŞMA ŞARTLARINA UYMAYI KABUL ETTİ. KULLANICI AYRICA, BU SÖZLEŞMENİN KONUSU İLE İLGİLİ TELİFPORT’U ARASINDAKI İLETİŞİMİ. TELİFPORT’U KULLANIMI ARASINDAKİ ANLAŞMAYI TAM OLARAK KABUL EDEREK, HERHANGİ BİR TEKLİF VEYA ANLAŞMA YERİNİ, SÖZLÜ YADA YAZILI OLARAK VE BAŞKA BİR KULLANICI OLARAK KABUL ETTİ.
Feragatname:  Dosyanın, yasal olarak bağlayıcı sürümü İngilizce hazırlanmıştır ve İngilizce bilmeyen kullanıcılarımız için diğer dillere de tercüme edilmiştir. Eğer çevirilen dillerde bir uyumsuzluk var ise, İngilizce sürümü diğer dillerin yerini alır.

Sepetiniz

Alışveriş Sepetiniz
Görünüşe göre alışveriş sepetiniz boş.

lisans.io

Filtreler