lisans.io

Kullanım Şartları

GİRİŞ
Lisans.io’’a Hoş Geldiniz!
Lisans.io internet sitesini ve mobil uygulamaları kullanmadan önce lütfen kullanım şartlarını dikkatlice okuyunuz. İnternet sitesine veya mobil uygulamalara erişim sağladığınızda, kullanım şartlarını ve internet sitesinde veya mobil uygulamalarda Lisans.io  tarafından yayınlanabilecek ve zaman içerisinde tadil edilebilecek ilave tüm şartları (müştereken “Kullanım Şartları” olarak anılacaktır) kabul etmiş olursunuz. İnternet sitesini ve mobil uygulamaları kullanmanızla ilgili şartlar, Kullanım Şartlarında belirtilmiştir.
LİSANS.İO KULLANIM ŞARTLARI

  1. KULLANIM ŞARTLARI 

lisans.io alan adlı internet sitesini ve mobil uygulamalarını (bundan böyle Sistem olarak anılacaktır) ziyaret ederek ve/veya Üye olarak, işbu “Kullanım Şartları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Şartları”nda belirtilen ve Sistem’de bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, Sistem’de belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu Şartları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen Sistem’i kullanmaktan vazgeçiniz.
1.1. Hizmet Sağlayıcısı: İşbu Kullanım Şartlarının muhtelif maddelerinde belirtilen hizmetler “Esentepe Mahallesi Müselles Sokak No:12 Daire:12 Şişli İstanbul” adresinde yerleşik Lisans.io Lisans ve Telif Hakları A.Ş. (bundan itibaren Lisans.io olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır.
1.2. Lisans.io işbu Kullanım Şartlarını, Sistemde yer alan her tür bilgi, belge ve içeriği; Kullanıcıya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği şekilde ve zamanda değiştirebilir. Bu değişiklikler düzenli olarak Sistemde yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecektir. Sistem hizmetlerinden ücretsiz ya da ücret listesinde yer alan herhangi bir ücreti ödeyerek yararlanan veya herhangi bir şekilde Sisteme erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi Kullanım Şartlarını ve Lisans.io tarafından işbu Kullanım Şartlarında yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu Kullanım Şartları Sistem üzerinden yayınlanarak; Sistemi kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişime açıktır.

  1. TANIMLAR 

Sistem : lisans.io isimli alan adından, , bu alan adına bağlı alt alan adlarından, IOS ve Android gibi platformlarda Lisans.io adıyla yine ana alan adları ve web sitesine bağlı çalışan, Lisans.io’un Telif Hizmetleri ve servislerini sunduğu internet sitesi ve mobil uygulamaları ifade eder.
Mobil Uygulamalar : Lisans.io’un Apple App Store ve Google Play Store ’da bulunan resmi uygulamalarından ulaşılabilen, sağlanabilen, gerçekleştirilebilen veya yönetilebilen ve bu sözleşme ve üyelik sözleşmesi ile kapsamı belirlenen Hizmetlerini sunduğu Lisans.io resmi mobil uygulamalarıdır.
Kullanıcı : Üyelik sözleşmesini onaylayarak ya da ziyaretçi olarak Sisteme erişen tüm gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.
Üye : Lisans.io tarafından belirlenen yöntemlerle Site ve/veya Mobil uygulamalar üzerinden Sisteme kayıt olan ve sunulan eser ve hizmetlerden işbu sözleşmede veya üyelik sözleşmesinde belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişilerdir.
Bireysel Üye : Lisans.io’un eser ve hizmetlerinden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek kişilerdir.
Kurumsal Üye : Lisans.io’un eser ve hizmetlerinden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan tüzel kişilerdir.
Üyelik : Üye olmak isteyen Kullanıcının, Sistemdeki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin Lisans.io tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. Üyelik hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. Üyelik başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin Lisans.io tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. Lisans.io gerekli görmesi halinde Üyenin Üyelik statüsünü sona erdirebilir, Üyeliki herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı Üyelik başvurusunu kabul etmeyebilir.
Üye Hesap Sayfası : Üyenin Sistemde yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep eden bilgilerini girdiği sadece Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üyeye özel sayfa.
Lisans.io Üyelik Hesabı : Üye ’nin Sistem içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, Üyelikle ilgili konularda Lisans.io ‘a talepte bulunduğu, “Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği “Kullanıcı adı” ve “şifre” ile Sistem üzerinden eriştiği Üyeye özel internet sayfaları bütünü.
Lisans.io Hizmetleri (“Hizmet”) : Sistem içerisinde Üyenin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Lisans.io tarafından sunulan uygulamalardır. Lisans.io, Sistem içerisinde sunulan Hizmetlerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Üyenin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar Sistemden Üyeye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar Sistemde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
İçerik Sistemde yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.
Lisans.io Arayüzü Lisans.io ve Üyeler tarafından oluşturulan içeriğin Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi ve “Lisans.io Veritabanı”ından sorgulanabilmesi amacıyla Kullanıcılar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları Lisans.io’a ait olan eserler içerisinde Sistem üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.
Lisans.io Veritabanı : Sistem dâhilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği Lisans.io’ a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

  1. KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

3.1. Sistem‘e üye olmak dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla, Kullanıcılar tarafından Sistem‘e verilecek olan tüm bilgiler doğru, güncel ve eksiksizdir ve Kullanıcılar, bu bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz tutulmasını kabul eder. Söz konusu bilgilerin yanlış, eksik verilmesi veya güncel olmaması durumlarında ortaya çıkabilecek kayıplardan veya yükümlülüklerden
Kullanıcı sorumludur.Lisans.io ‘un , Kullanıcıların vermiş olduğu bilgilerin gerçek dışı, yanlış, süresi dolmuş ya da eksik olduğuna kanaat getirmesi halinde, Lisans.io’‘un sadece ve mutlak surette kendi takdir yetkisi dahilinde hesabınızı askıya alma ya da sonlandırma hakkını saklı tuttuğu Kullanıcı kabul eder.
3.2. Sistemi kullanmaya başlamakla birlikte Kullanıcı, en az on sekiz (18) yaşında olduğunu ve/veya yürürlükte bulunan kanunlar kapsamında yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilme ehliyetine başkaca yollarla sahip olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.
3.3. Kullanıcının yetkisi dâhilinde olsun ya da olmasın Üye Hesap Sayfası‘nda gerçekleşecek tüm etkinliklerden Üye sorumlu sayılacaktır ve sınırlama olmaksızın giriş kimliği, şifre, ödeme metodu/metotları ve güvenlik bilgileri dâhil olmak üzere üyelik bilgilerinin mutlaka gizli tutulması gerekliliği Üyelerin bilgileri dâhilindedir.
3.4. KullanıcıSistem‘i kurumsal niteliği olan herhangi bir kurum adına kullanıyorsa, söz konusu kurumsal yapıyı “Kullanım Şartları”nda yer alan hüküm ve şartlara göre temsil ve ilzam etmek için gerekli yasal yetkiyi haiz olduğunuzu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda Kullanıcı bu kurumsal yapıyı ifade eder. Şayet, Sistem’i kullanmaya başlayarak “Kullanım Şartları”nın kabul edilmesinden sonra Lisans.io tarafından, Kullanıcının söz konusu kurumsal yapıyı ilzam etmek için yasal yetkisinin olmadığı tespit edilirse, Sistem’i kullanma ile ortaya çıkabilecek her türlü yükümlülükten kişisel olarak sorumlu olacaktır.
3.5. Lisans.io sahih ve kaynağı kurumsal yapının yetkili bir temsilcisinden geldiği izlenimini makul surette uyandıracak herhangi bir talimata, ihbara, belgeye ya da benzeri iletişime itimat etmesi sonucu meydana gelecek hiçbir kayıp ya da zarardan sorumlu olmayacaktır.
3.6. Kullanıcılar hukuka uygun amaçlarla Sistem üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların Sistem dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili Lisans.io’un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını Kullanıcı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. KullanıcıSistem üzerinden üçüncü kişilerin aleyhine herhangi bir faaliyette bulunmayacaklardır. Söz konusu “Kullanım Şartları”na aykırı veya hukuka aykırı kullanımlardan dolayı üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan Lisans.io‘un doğrudan veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.
3.7. Kullanıcı, Sistem dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
3.8. Kullanıcılar, Sistem dâhilinde eriştikleri bilgileri ve İçerikleri yalnızca bu bilgileri ifşa eden Üye veya Lisans.io’‘un amacına uygun olarak kullanmakla ve ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür.
3.9. Sistem üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı Lisans.io Veritabanı‘ na yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya Lisans.io’ un “Kullanım Şartları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; “Lisans.io’’un her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.
3.10. Sistem ’in bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, Sistemin iletişim veya teknik Sistemleri engelleyen, bozan ya da Sistemlere müdahale eder bir şekilde Sistem ’e erişim sağlanmaya çalışılması, Sistem üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data trawling) vb. “screen scraping” yazılımların kullanılması, diğer Kullanıcılarının verilerine izinsiz olarak ulaşılması, Sistemdeki içeriğin “Kullanım Şartları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; Lisans.io’un her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; Lisans.ioKullanıcıyı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. Kullanıcı bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.
3.11. KullanıcıSistem üzerinden Lisans.io ‘un kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, bu linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Lisans.io ‘un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder. Lisans.ioSistem ‘de kullandığı ve işbirliği içerisinde olduğu üçüncü şahıs sitelerine ulaşılacağı, sitelerden herhangi bir şekilde virüs tehdidi ile karşılaşılmayacağı, sitedeki bilgiler, ürünler ve hizmetlerden veya içerdikleri diğer bağlantılardan her ne nam altında olursa olsun Lisans.io‘un sorumluluğunu doğurabilecek herhangi bir taahhüt vermemektedir. Bu sitelerin ve Lisans.io Sistemi ‘nin kullanımıyla veya içerikleri nedeni ile doğabilecek gerek maddi gerekse manevi zararlar Kullanıcılar’ın kendi sorumluluğundadır ve her türlü tedbiri (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dâhil olmak üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.12. Kullanıcı; kendisi tarafından Sisteme yüklenen her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, spyware, kötü niyetli yazılım, trojan, vs. Sistem’e veya herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dâhil olmak üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.13.Lisans.ioSistem‘in kesintisiz veya hatasız olacağını garanti etmemektedir. Lisans.io, teknik sorunlar, internet kesintisi, bağlantı hataları nedeniyle oluşabilecek kesintilerden dolayı Kullanıcı ’nın veri kaybı ya da başkaca yaşayacağı problemlerden sorumlu değildir. Lisans.io, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dâhil olmak üzere, Sistem ‘in kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.
3.14. Sistem’ de belirtilen içerik, yazı ve tüm grafiklerde Lisans.io faaliyetleri detaylıca resmedilmiştir. Bu resimler dolayısıyla Lisans.io sorumluluk kabul etmemektedir, zira Kullanıcı’ nın grafik ya da resmi farklı yorumlamasından doğacak anlaşmazlıklardan dolayı Lisans.io sorumlu tutulamaz.

  1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

4.1. Sistem dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak sağlanan bilgiler ve bu Sistemin (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla “Lisans.io Veritabanı”, “Lisans.io Arayüzü“, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte Lisans.io’un telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) Lisans.io’a ait ve/veya Lisans.io tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. Kullanıcılar, Lisans.io hizmetlerini, Lisans.io bilgilerini ve Lisans.io’un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Lisans.io’un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu “Kullanım Şartları” dahilinde Lisans.io tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde Lisans.io’un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.
4.2. İşbu “Kullanım Şartları” dahilinde Lisans.io tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde Lisans.ioLisans.io hizmetleri, Lisans.io bilgileri, Lisans.io telif haklarına tabi çalışmaları, Lisans.io ticari markaları, Lisans.io ticari görünümü veya Sistem vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.
4.3. Bu materyallerin lisans bedeli ödenmeksizin veya izin alınmadan herhangi bir şekilde kullanılması, Lisans.io’un Fikri Mülkiyet Haklarının ihlali anlamına gelecek ve Lisans.io’un yasal haklarına ve kanuni çözüm yollarına tabii olacaktır.

  1. KULLANIM ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

Lisans.io, dilediğinde, tek taraflı olarak işbu “Kullanım Şartları”nı herhangi bir zamanda Sistemde ilan ederek değiştirebilir. İşbu “Kullanım Şartları”nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu “Kullanım Şartları” Kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. Söz konusu değişikliklerin yapılmasından sonra Kullanıcının Sistemi kullanmaya devam etmesi, bu değişiklikleri kabul ettiği anlamına gelecektir.

  1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu “Kullanım Şartları” uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu “Kullanım Şartları” dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Şartları”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) ve  İstanbul Anadolu Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkilidir.

  1. YÜRÜRLÜK VE KABUL

İşbu “Kullanım Şartları” Lisans.io tarafından Sistemde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Kullanıcılar işbu ”Kullanım Şartları”nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri Sistem’i kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.

Sepetiniz

Alışveriş Sepetiniz
Görünüşe göre alışveriş sepetiniz boş.

lisans.io

Filtreler